Islamic Invitation Turkey
       7 December 2016 - Wednesday - 7 Rabi al-Awwal 1438 | 07/12/2016 (24) 06/12/2016 (55) 05/12/2016 (53) 04/12/2016 (53) 03/12/2016 (50) Total: 117,560 content        Facebook Twitter Youtube

Dua of 18th day of Ramadan from the voice of Sayyed Fadlallah

“Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â’zâî ile’t-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb’il-arifîn.”

 

Scroll Up