Islamic Invitation Turkey
        27 April 2018 - Friday - 11 Shaban 1439 | 27/04/2018 (1) 26/04/2018 (37) 25/04/2018 (28) 24/04/2018 (41) 23/04/2018 (37) Total: 136,958 content        Facebook Twitter Youtube

Ramadan Duas of Sayyed Fadlallah

3 July 2016 0:13

“Allahumme veffir hazzî fîhi min’en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar’il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn’il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah’ul-mulihhîn.”   http://www.islamidavet.tv/2013/08/06082013/fadlullah-ramazan28dua.flv

2 July 2016 0:07

“Allahummerzugnî fîhi fazle leylet’il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min’el-usri ile’l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni’z-zenbe ve’l-vizr, ya raûfen bi-ibadih’is-salihîn.”   http://www.islamidavet.tv/2013/08/06082013/fadlullah-ramazan27dua.flv

27 June 2016 0:40

“Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet’il-muztarrîn.”   http://www.islamidavet.tv/2013/07/30072013/fadlullah-ramazan22dua.flv

26 June 2016 0:02

“Allahummec’al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec’al li’ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec’al’il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic’it-talibîn.” http://www.islamidavet.tv/2013/07/29072013/fadlullah-ramazan21dua.flv

Page 1 of 3123
Scroll Up