Ramadan Duas of Sayyed Fadlallah

Dua of 6th day of Ramadan from the voice of Sayyed Fadlallah

“Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma’siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet’ir-râğibîn.”

 

Back to top button