Palestine

BREAKING- Gaza Resistance’s Rockets fall to 4 houses in Ashdod and caused fire

Gazze Direnişçilerinin Aşhod Kasabasına Attıkları Roketler’in 4 Eve İsabet Ederek Yandığı Bildirildi.

Back to top button