Duas For RamadanRamadanRamadan Duas of Sayyed Fadlallah

Dua of 10th day of Ramadan from the voice of Sayyed Fadlallah

“Allahummec’alnî fîhi min’el-mutevekkilîne aleyke, vec’alni fîhi min’el-faizîne ledeyke, vec’alnî fîhi min’el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet’et-talibîn.”

 

Back to top button