Ramadan Duas of Sayyed Fadlallah

Dua of 4th day of Ramadan from the voice of Sayyed Fadlallah

“Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi’nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar’an-nâzirîn.”

 

Back to top button